FANDOM


Українська Революція - широке і багатозначне поняття, яке описує різкий і всеохопний переворот українського життя, в т.ч. життя на теренах Київської Русі-України (історичної Малоросії у складі Російської імперії), життя українців після розпаду Російської імперії в 1917 році.